Bestill gratis IA-materiell

16.09.2015
Temahefter og materiell kan bestilles gratis fra Idébanken.
Idebanken%20hefter
Før du bestiller minner vi om at trykking og utsending er ressurskrevende. Vurder n��ye hvor mange eksemplarer du trenger. Og kanskje kan en digital versjon være et alternativ?

Bestill her

Her er noen av de tilgjengelige temaheftene:

Raskt tilbake etter sykefravær
Hefte handler om hvordan vi kan føre sykmeldte raskere tilbake til arbeidslivet. Utgangspunktet er at mer kunnskap og oversikt gjør tilbakeføring mer sammenhengende og kvalitativt bedre for den enkelte sykmeldte. Dette kan igjen bidra til mer og bedre kommunikasjon mellom alle involverte.
 
Psykiske vansker på arbeidsplassen
Lær mer om psykiske vansker, hvordan de påvirker jobben og hvordan ledere og andre kan håndtere utfordringene.
 
Den viktige samtalen
Hefte handler om hva som skal til for å ta vare på sykmeldte medarbeidere, hjelpe de tilbake i jobb og eventuelt forebygge at medarbeidere blir sykmeldte. Heftet handler om hvordan samtalene bør legges opp for å bære frukter, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Heftet baserer seg på mange års psykologisk forskning og praktisk erfaring.
 
Tillitsvalgt i et inkluderende arbeidsliv
Verktøy for å styrke tillitsvalgtes rolle i virksomhetens IA-arbeid.
 
Gravid medarbeider
Flere prosjekt i hele landet har hatt oppsiktsvekkende gode resultater med tilrettelegging for gravide medarbeidere. I heftet er det samlet erfaringer til inspirasjon for andre. Heftet inneholder blant annet gode eksempler, sjekklister, forslag til tiltak og informasjon om lovverk og støtteordninger.
 
Konflikthåndtering på arbeidsplassen
Konflikter på arbeidsplassen er ikke til å unngå. De er dessuten ofte en kilde til endring og framdrift. Samtidig kan konflikter føre til mindre trivsel, lavere produktivitet og mobbing. I dette heftet får du med personalansvar hjelp til å forstå og håndtere konflikter.
 
Manual for sykefraværsarbeid
Dette er en manual utformet som et praktisk verktøy i sykefraværsarbeidet. Virksomheter kan bruke manualen til å sikre god kvalitet i arbeidet og øke sjansen for et lavt sykefravær.
Tilbake til oversikten

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet

Sjå eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
illustrasjon arbeidsmil%c3%b8portalenIA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
24.08.2021
24.08.2021: IA-verktøy: Arbeidsmiljøportalen
portalen 5Video om Arbeidsmiljøportalen
17.08.2021
17.08.2021: Video om Arbeidsmiljøportalen
syk mann illHvordan følge opp sykmeldte?
16.08.2021
16.08.2021: Hvordan følge opp sykmeldte?
logo_nav
Kurs og aktivitetar

Meld deg på nyheitsbrevet